росклиники.ру

Клиники, врачи и медицинские услуги

Педиатр Новосибирск - отзывы, рейтинг

ФИО Рейтинг
Демина Светлана Петровна 5.00
Кондрашова Юлия Владимировна 5.00
Кукушкина Алла Юрьевна 5.00
Абрамова Лариса Романовна
Абрамовских О. В.
Августова Лариса Анатольевна
Авдонина Ю. В.
Агишева Татьяна Валерьевна
Адегова Н. Н.
Аксенова Елена Викторовна
Алабугина Г. М.
Алексеева М. В.
Амирова Оксана Анатольевна
Андрейченко Г. П.
Аникеева Л. П.
Аникеева Н. В.
Анохина Т. И.
Анохина Татьяна Юрьевна
Арестова Марина Николаевна
Аршанина Тамара Ивановна
Багмут О. Г.
Байгожоева Карлыгач Ишенапасовна
Бакумова А. А.
Баломутова Т. Я.
Банашникова Т. Б.
Банина Н. Г.
Барашкова Ася Анатольевна
Барткене Ольга Робертовна
Басалаева Надежда Валентиновна
Баскакова О. А.
Бахмет Мирослава Валерьевна
Белова Е. Т.
Белова Т. И.
Белозеровой Н. В.
Белоусова Н. А.
Белоцерковец Е. Н.
Березина Елена Федоровна
Блохина Юлия Яковлевна
Богомолова Ольга Антоновна
Богомолова Светлана Борисовна
Болдашевская Наталья Викторовна
Болтовская Марина Николаевна
Бондарь Татьяна Петровна
Бордунова Ирина Николаевна
Бороздина Светлана Михайловна
Братчук Татьяна Михайловна
Бурыкина Т. Ю.
Бутакова Алина Владимировна
Бутакова В. И.
Ваганова Марина Геннадьевна
Вареникова Вера Викторовна
Васильева Г. И.
Васильева М. Н.
Васильченко Надежда Георгиевна
Васковская Любовь Александровна
Веретельникова Ольга Ивановна
Вершинина Людмила Феофиловна
Веткина Инга Валерьевна
Вилимсон Наталья Николаевна
Витковская Вера Петровна
Власова Анна Петровна
Власюк Наталья Валерьевна
Войшниц Маргарита Савельевна
Волкова Г. П.
Волкова И. А.
Волобуева Екатерина Григорьевна
Воронина Марина Анатольевна
Воронова Ирина Михайловна
Воронова Марина Леонидовна
Выдрина Татьяна Ивановна
Высоцкая Галина Георгиевна
Гайнц Олег Владимирович
Гамова Светлана Геннадьевна
Ганьшина Т. А.
Гатауллина Л. А.
Гежа Евгения Николаевна
Герасименко Ирина Васильевна
Геращенко Наталья Викторовна
Гимодтинова Галина Марсовна
Глуходед Л. Г.
Голованова Марина Викторовна
Голованова Марина Евгеньевна
Голубенко Т. И.
Гончарова Юлия Павловна
Горбатовская Инна Геннадьевна
Гордейчик Элина Эгоновна
Горохова Тамара Петровна
Гранкина Татьяна Александровна
Гребенщикова М. Л.
Гречухина Ольга Петровна
Гришкова Елена Геннадьевна
Громова Ольга Викторовна
Губина Г. П.
Гудимова Галина Васильевна
Гуменюк Людмила Владимировна
Гуптор Н. М.
Гусева Оксана Николаевна
Гусева Т. И.
Давыдова Тамара Павловна
Далечина Лилия Геннадьевна
Даниленко Н. П.
Даниленко О. Ю.
Данилова С. Ю.
Дёгтева Н. Т.
Дегтярева Н. В.
Деменкова Ася Павловна
Денисенко Л. И.
Дидух Лариса Юрьевна
Дмитриева Людмила Владимировна
Дмитриева Марина Анатольевна
Дружинина М. Н.
Дыненкова О. П.
Дьякова О. В.
Ениватова Лилия Михайловна
Еремеева Светлана Алексеевна
Ермакова Е. И.
Ефремова Галина Константиновна
Жданова Е. Н.
Жевтушко Г. И.
Желтышева Юлия Анатольевна
Жеребцова Н. О.
Жирякова Елена Владимировна
Жук Римма Кирилловна
Журавлева Г. М.
Журавлева Галина Ивановна
Загородникова Нина Михайловна
Зайкова Е. Б.
Зайцева К. Н.
Зайцева Л. П.
Зайцева Надежда Викторовна
Запольская Е. С.
Затрутина О. А.
Зеленская Ю. А.
Зенюк Т. Д.
Змазнева Галина Дмитриевна
Золкина Е. Г.
Зуб Т. К.
Зубакина Галина Михайловна
Иванова Г. В.
Иванова С. В.
Иванова Т. М.
Иванченко Анна Валерьевна
Ильина О. В.
Ильинова Ольга Юрьевна
Иноземцева Е. В.
Кадошникова Ирина Васильевна
Калмыкова Марина Андреевна
Калыбаева Л. В.
Кальяк О. А.
Капелютенко Марина Геннадьевна
Каримова Елена Владимировна
Карпова Галина Николаевна
Карцева Татьяна Валерьевна
Кибирева Евгения Николаевна
Киктева Вера Владимировна
Клименко Н. В.
Кобликова Е. Г.
Коваль Анна Юрьевна
Ковригина Елена Алексеевна
Козлова А. А.
Козырева В. Ф.
Колесникова С. О.
Колинько Анна Николаевна
Кондюрина Елена Геннадьевна
Коновалова Ольга Николаевна
Коренько Татьяна Александровна
Корнилова О. В.
Королева Н. В.
Коротыч Елена Викторовна
Косовец Галина Васильевна
Костина Ольга Игоревна
Кочергина Елена Викторовна
Кочеткова Елена Сергеевна
Кочнев Александр Тимофеевич
Кошелева Галина Михайловна
Крапива Л. А.
Красноярова С. А.
Красова Татьяна Алексеевна
Кузьмичева Н. И.
Куликова Л. А.
Куликова Н. Г.
Кунц Марина Геннадьевна
Курбатова А. А.
Курченко Наталья Ивановна
Кухтинова Наталья Владиленовна
Кучумова Лариса Владимировна
Кушнарева А. Н.
Лакшина Нина Сергеевна
Ламбин Вячеслав Петрович
Ламина Елена Петровна
Левина В. И.
Левина М. А.
Левошко Елена Александровна
Ледвягина Ольга Геннадьевна
Лесневская Надежда Владимировна
Либрихт Елена Геннадьевна
Лисица Марина Евгеньевна
Литвинцева В. Н.
Литвинцева С. В.
Лобашова М. М.
Ломакина Н. А.
Луканина Н. И.
Лукин Е. В.
Луцко Е. С.
Лыкова Наталья Викторовна
Ляшенко Анна Александровна
Маганова Е. Г.
Мазуренко Юлия Валерьевна
Максименко Т. М.
Максимченко Галина Павловна
Малина Н. И.
Малмыгина Л. Ю.
Малышева Галина Александровна
Мальцева А. В.
Мамоян Жанна Калашовна
Марандина Раиса Романовна
Марасанова Лариса Дмитриевна
Маркина Татьяна Владимировна
Марченко Людмила Феофиловна
Маршева Жанна Владимировна
Марщанская Ирина Владимировна
Матанская Т. Ю.
Махова Е. В.
Махрина Г. Н.
Микулина Н. И.
Минаева М. Ю.
Миракина Е. Б.
Миронова Ольга Владимировна
Мисько О. А.
Михайлова Людмила Михайловна
Михань Валентина Ивановна
Михуля Н. Л.
Мичук Марина Васильевна
Мичурина Татьяна Алексеевна
Моисеенко Галина Николаевна
Мокрицкая Алёна Викторовна
Мокроусова О. Г.
Морозова О. Г.
Морозова Ольга Николаевна
Мурашкин Александ Павлович
Мышко Татьяна Дмитриевна
Набоких Т. В.
Надкина Нина Васильевна
Наумова Светлана Анатольевна
Невдахина Ольга Артуровна
Некрасова Л. В.
Немнонова Алла Геннадьевна
Нестеренко С. П.
Нестерова Е. В.
Нестерова И. А.
Нестерова Н. С.
Никитина Екатерина Владимировна
Николайчук Елена Васильевна
Николенко П. Д.
Новоточинова В. А.
Нуруева Г. Б.
Оанц Марина Александровна
Опарина Александра Борисовна
Орехова В. М.
Орехова Т. И.
Орлова И. М.
Павленок Ирина Викторовна
Павлова Ольга Викторовна
Палкова С. Н.
Панова А. С.
Панова Татьяна Анатольевна
Парада А. Б.
Парамонова Валентина Сергеевна
Парунина Валентина Николаевна
Пафнутова В. Н.
Пестерева Р. И.
Петрова Ольга Геннадьевна
Печникова И. К.
Писаренко Ольга Владимировна
Писаренко Светлана Алексеевна
Платошечкина Е. С.
Подгайская Елена Васильевна
Подоляко Светлана Владимировна
Попова А. Н.
Попова А. Г.
Попова И. В.
Попова Н. В.
Пробст Варвара Николаевна
Прокопенко Е. И.
Прокофьева Е. А.
Проняева Ольга Васильевна
Пузырева Наталья Васильевна
Пункаева Л. А.
Пуртова Г. И.
Путятова О. И.
Раева Ольга Ренальдовна
Разоренная Т. В.
Райкова М. М.
Рахвалова О. В.
Ращупкина Т. С.
Рерих Елена Викторовна
Речкунова Альбина Анатольевна
Романенко Е. П.
Романенко Ольга Александровна
Романова Елена Теодоровна
Рубан Наталья Юрьевна
Руменских Ольга Максимовна
Рыбинская Ю. В.
Рычкова Наталья Анатольевна
Рябова Ольга Александровна
Савенкова И. В.
Савостьянова Т. Н.
Савченко Т. В.
Сагайдачная Анна Викторовна
Садкина Е. А.
Садыкова Наталья Викторовна
Самадова Дилбар Таджидиновна
Санникова Татьяна Алексеевна
Сапрыкина Галина Иосифовна
Свешникова Ирина Юрьевна
Сейтова А. Ж.
Селихова Ю. Э.
Семенова Елена Владимировна
Семенчук Тамаpа Павловна
Сенникова Галина Владимировна
Сергеева Галина Юрьевна
Серова Юлия Сергеевна
Сидорова Л. Д.
Сизикова Елена Павловна
Симонова Юлия Владимировна
Синещек Нина Гавриловна
Ситчихина Светлана Валентиновна
Скурлатова Ольга Александровна
Слабко Г. С.
Содыль В. А.
Соловьева В. В.
Соловьева С. Т.
Сопильняк Татьяна Александровна
Соппа Светлана Алексеевна
Сорочинская Т. Л.
Спиридонова Марина Сергеевна
Ставицкая Ирина Михайловна
Стародубцева Надежда Борисовна
Степанова Т. А.
Степенок Е. В.
Сухова Светлана Николаевна
Сухоцкая Наталья Михайловна
Танич Инна Александровна
Танкелевич Татьяна Ивановна
Терендий И. В.
Терешина Ю. З.
Тикачинская Елена Борисовна
Тимофеева Ирина Юрьевна
Тимощенко Елена Витальевна
Тимшина Наталья Владимировна
Тихонова Юлия Сергеевна
Ткаченко Елена Петровна
Токарева Вера Александровна
Трифонова Елена Петровна
Тропина Татьяна Игоревна
Трунова Елена Анатольевна
Туезова Татьяна Иннокентьевна
Тулеутаева Сауле Булаткановна
Тулыговец Лилия Викторовна
Тутубалина Т. М.
Тыртышная Ольга Анатольевна
Тюменцева О. В.
Устименко Марина Григорьевна
Фёдорова А. Н.
Федорова Галина Николаевна
Федорук Наталья Павловна
Федосеев Д. А.
Федотова Т. М.
Федяшина Е. А.
Фельде Екатерина Александровна
Феоктистова О. В.
Фолина Наталья Викторовна
Хлопцева Е. В.
Хороших Е. А.
Хромова Алевтина Андреевна
Цыганкова Галина Григорьевна
Чердынцева Татьяна Егоровна
Черемных Т. А.
Черновол Елена Анатольевна
Чернушевич Н. С.
Чикурова Н. Н.
Чумакова Е. В.
Шабалина Ольга Викторовна
Шабаловская Г. М.
Шабанова Дарья Александровна
Шаламберидзе Надежда Ефимовна
Шалыгина Анна Александровна
Шарапова Татьяна Ивановна
Шевель Л. В.
Шепелева Ирина Игоревна
Шматкова Вероника Николаевна
Шнайдер Е. М.
Шорникова М. К.
Шпилева Г. В.
Штейн Е. В.
Шулепова Е. И.
Шумкина Марина Сергеевна
Шуралев Сергей Юрьевич
Щепеицкая Марина Викторовна
Щербакова Екатерина Юрьевна
Щербицкая Елена Павловна
Юзенас Татьяна Андреевна
Юхтенко П. П.
Юшкевич Лилия Ивановна
Яковлева А. А.

Педиатр — врач общей врачебной терапии, специализирующийся на диагностике, лечении и профилактике заболеваний детей до 18 лет. Педиатр занимается лечением и диагностикой детей с любыми заболеваниями. По рекомендациям педиатра маленьких пациентов направляют к другим специалистам.

Новые отзывы о врачах по специализации Педиатр

ФИО врача Отзыв
Демина Светлана Петровна Внимательная, спокойная, доброжелательная - идеальный педиатр! Ее помощница- медсестра Юлия Анатольевна. Спасибо им огромное. Сейчас очень редко можно встретить в обычной поликлинике врачей, к которым дети идут с удовольствием, без страха и слез.
Кондрашова Юлия Владимировна Юлия Владимировна, врач с большим опытом и это видно было при лечении моего ребёнка. Огромное спасибо ей за то, что она делает. Такие врачи просто необходимы для нас (родителей), так как каждый из нас просто сходит с ума, когда болеет его ребёнок. Она всегда все объяснит, назначит верное лечение и успокоит родителей. Она врач по призванию.
Кукушкина Алла Юрьевна На сегодня врач Кукушкина Алла Юрьевна уже в детской поликлинике 25 медсанчасти не работает. Очень жаль. Этого врач нам с ребенком назначили с момента рождения дочери 6 лет назад, и я скажу, нам очень повезло. Это очень грамотный и знающий свое дело врач. Всегда вежлива, сдержана, доброжелательна.